Safewater är godkända av statliga RSB

Nu kan vi äntligen stolt tillkännage att Safewater är certifierade och godkända av RSB (Rwanda Standards Board) vilket innebär ger oss klartecken att sälja i Rwanda.

Safewater är certifierade och godkända av RSB (Rwanda Standards Board) vilket innebär ger oss klartecken att sälja i Rwanda, vilket vi är väldigt stolta över. Detta innebär att skolor, sjukhus, hälsocenter med mera kan känna en trygghet att vi finns här för det långa loppet. Rwandas egna myndighet har godkänt och testat en produkt som med säkerhet är hållbar och säker.

Fördelarna med att ha standarder:

Standarder har blivit så integrerade komponenter i våra ekonomiska, sociala och rättsliga system att de ofta tas för givet och deras viktiga roll i ett modernt samhälle är ofta inte erkända.
RSB Standards Division har lång erfarenhet av sin kärnfunktion, nämligen utveckling av nationella standarder och maximering av fördelarna med internationella standarder genom adoptioner, vilket förbättrar Rwandas industris konkurrenskraft och främjar internationell handel.
I Rwanda förbättrar RBSs standarder konkurrenskraften och utgör grunden för konsumentskydd, hälsa och säkerhet.

Fördelar för konsumenterna:

  • Standarder garanterar att konsumenterna skyddas mot risker för deras hälsa och säkerhet.
  • Standarder främjar och skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.
  • Standarder garanterar att konsumenterna har lättare tillgång till och större val i varor och tjänster.
  • Standarder garanterar förbättrad kvalitet och tillförlitlighet.
  • Standarder garanterar bättre drift och kompatibilitet mellan produkter och tjänster.
  • Standarder garanterar tillgången till effektiv konsumenträttning.
  • Share this content.