Safewater levereras till ännu en skola i Rwanda

Safewater förser barnen med rent vatten i Ruhengeri.

Ingen ska behöva bli sjuk på grund av orent dricksvatten

Ännu en skola i Rwanda har valt att installera en Safewater anläggning - Wisdom School i Ruhengeri. Ca 20000 liter vatten per vecka dricker elever och personal. På skolan går det 1000 barn i alla åldrar, från förskola till gymnasiet, och Safewater är väldigt omtyckt och uppskattat av samtliga. Gott och säkert vatten resulterar i att barnen känner sig piggare.

Safeman AB:s VD Stephan Bengtsson befinner sig för närvarande i Kongo, tillsammans med vår vd i Rwanda Beatrice Vinberg.
Kongo har stora behov av rent vatten. Landet har 85 miljoner innevånare och är 5 gånger större än Sverige till ytan. Vattenprover är gjorda och myndigheterna var imponerade av det extremt fina resultatet. 3 maskiner för fält test och utvärdering kommer att levereras inom kort. Man ser mycket positivt på Safewater's prestanda och robusthet och menar att den behövs i hela landet.

Share this content.