Stort Safewater-reportage i Kameruns Nationella Nyheter

Nyligen gjorde Kameruns nationella Nyhetskanal ett 17 minuter långt reportage om Safeman och den unika vattenreningsprodukten Safewater.

Rent drickbart vatten är en bristvara i Afrika och många andra delar av världen. Av den anledningen bad Kameruns nationella nyhetsprogram Stephan Bengtsson, VD på Safeman, att komma som gäst i studion för att berätta om Safemans projekt.
En stor del av nyheterna användes till att prata om Safeman och framför allt om hur Safewater fungerar och hur den kom till. Safewater har fått stor uppmärksamhet i flera afrikanska länder och resultatet har blivit en tydlig ökad orderingång. Vi är glada att kunna bidra till säkert och drickbart vatten!
Se inslaget nedan.

Share this content.