Komponenter till flyktinghus

Safeman producerar paneler till flyktinghus i lättvikt – ett resultat av fyra års utvecklingsarbete.

Safeman producerar komponenter till flyktinghus i lättvikt!

I samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och IKEA Foundation utvecklas ”Better Shelter”, en lösning på det stora behovet av tillfälliga bostäder för flyktingar i världen. Det är hus på 17,5 kvadratmeter som levereras i två platta paket och kan sättas ihop utan särskilda verktyg på några timmar och ge skydd för en familj.
Safeman i Olofström har deltagit i det fyraåriga utvecklingsarbetet och började redan 2015 producera väggar och tak till de första 10 000 husen.
-Det här är ett fantastiskt projekt som vi är stolta och glada över att få vara en del av, säger Stephan Bengtsson, VD på Safeman AB.
-Det här projektet är en bekräftelse på att Safeman är ett kunskapsföretag som kan vara en aktiv partner i kvalificerat utvecklingsarbete. Och att vi kan producera kostnadseffektivt i världskonkurrens.
-Utöver glädje och stolthet över att vara en del av det här projektet, har vårt lättviktskunnande ökat ytterligare, säger Stephan Bengtsson. Det har stor kommersiell betydelse. Låg vikt är väldigt fokuserat inom t ex hela fordonsindustrin. Vi ökar och graderar nu upp vår kapacitet inom det här området.
-Vi har arbetat med inriktningen att både utveckla produkter och att producera dem i många år. Vi har bl a utvecklat tågstolar på motsvarande sätt i nära samarbete med en kund.
-Att vi tillför vårt kunnande tidigt i utvecklingsprocessen innebär att slutresultatet kan optimeras med ett helhetsperspektiv som innefattar allt från kvalitet och funktion på produkten, till logistik och totalekonomi.
-Jag ser mycket positivt på utvecklingsmöjligheterna för företaget, och framgången med lättviktshus-projektet ger oss väldigt positiv och viktig uppmärksamhet, säger Stephan Bengtsson.

Om du vill veta mer:
www.safeman.sewww.bettershelter.org,
eller kontakta Stephan Bengtsson tel.: +46 454 97009 alt. E-mail: stephan.bengtsson@safeman.se

Produktionsteknik: 

Share this content.