Lean effektiviserar för kunden

På Safeman arbetar vi med Lean i organisationens alla led. Lean innebär att vi effektiviserar vårt arbete och användandet av våra resurser och eliminerar slöseri, genom att jobba smartare och i slutändan skapa mervärde för våra kunder.

I en föränderlig värld är det viktigt att vi på Safeman fortsätter att utvecklas och förbättras.
Med Lean blir vi ett mer kostnadseffektivt, mer miljövänligt och ännu bättre alternativ för att leverera nytta till våra uppdragsgivare. I samtliga av våra verksamheter ställer vi höga krav på kvalitet, både i våra processer och gentemot våra leverantörer.
Vårt arbete med Lean resulterar i att vi får ut mer kvalitativa produkter med mindre belastning på våra anställda, vilket i sin tur bidrar till att vi kan ta in mer jobb och fylla allas timmar med konkreta aktiviteter. Att vi arbetar tillsammans gör att vi kan knyta till oss kompetens som stannar i bolaget, som leder till konsekvent god kvalitet. Vi på Safeman värnar om våra kunder, och all förändring som sker hos oss vill vi ska medföra positiva effekter för alla inblandade.

För flera av våra kunder kan Lean i sin tur medföra att vi snabbare kan besvara deras frågor och funderingar då vårt arbete är mer strömlinjeformat vilket bidrar till kortare ledtider.
Ett annat exempel på hur vi arbetar med Lean, som faktiskt inte är självklart på alla arbetsplatser är ”rätt sak på rätt ställe”, såsom att se till att alla verktyg har sin egen plats i skåpet vilket leder till ett ökat resultat och i sin tur bidrar till snabbare leverans ut till kunden.

Leans grundprinciper
- Respekt för individen. Den som vet något om arbetsprocessen är den som utför den och skall ges möjlighet att påpeka brister.
- Flöde, att öka flödet av mervärde genom fabriken.
- Transparens, alla skall kunna se vad som händer överallt både nedströms och uppströms.

Share this content.