Våra maskiner i fokus – CNC-fräs

För att vi även i fortsättningen ska leverera högsta kvalitet inom vakuumformning har vi investerat i en helt ny maskin som ger betydligt stabilare kvalitet och med senaste tekniken som ger en hög reproducerbarhet.
Med 12st verktyg i den nya fräsmaskinens verktygsväxlare levererar vi nu en snabbare och mer noggrann process med ännu högre kvalité.
– Den är nya fräsen är mycket tystare än den förra. Den är även mer ergonomiskt utformad då den bland annat har flyttbara bord som gör den mer lätthanterlig, det underlättar mycket för oss operatörer, berättar Nina Berg som är operatör på Safeman.

Efter det att produkten vi tillverkar har vakuumformats är det bland annat i fräsen som finjusteringen görs. Denna del i processen är ett handarbete där en mängd olika verktyg används, och vi oss främst av avancerad robotteknik.
– I denna nya maskin finns det bland annat en verktygsväxlare, så jag behöver inte byta verktyg manuellt hela tiden. Man kan jämföra den med en cd-växlare ungefär. Innan gjorde vi alla byten manuellt, så det är en stor förbättring, berättar Nina.

Safeman arbetar med Lean i organisationens alla led, och målsättningen är en ständig förbättring och effektivisering av verksamheten. Att byta ut våra maskiner mot mer effektiva, miljösmarta och ergonomiska alternativ är ett steg i rätt riktning.
– Allt sitter mycket tätare och närmare så det blir mindre steg att ta mellan, små förbättringar som gör mycket både för oss och för effektiviseringen av produkter.

Share this content.