Bearbetning/fräsning

Alla produkter bearbetas efter formningen. Vi använder CNC-fräs för att fräsa ut små till stora plastdetaljer på våra vakuumformade produkter.

Efterbearbetningen är mer än en efterkontroll. Det är här finjusteringen görs. Kanter gradas, hål borras och detaljer limmas eller svetsas. Denna del i processen är ett handarbete där en mängd olika verktyg används, som el- och tryckluftsdrivna sågar och ultraljudssvets. För fräsning använder vi oss främst av avancerad robotteknik.

Share this content.