flockning

På Safeman finns möjlighet att efterbearbeta plastdetaljerna med flockning.

Det är en metod som går ut på att man belägger detaljer med speciellt lim som ska ha bra vidhäftningsförmåga både till material och fiber. Efter limning appliceras flock med hjälp av en speciell flockningsmaskin. Flocken består av elektromagnetisk laddade fiber. Detta skapar en yta som bidrar till en känsla av både kvalitet och komfort.

Share this content.