Safeman i Rwanda

Pilotprojekt

Att öppna kranen, fylla ett glas med rent vatten för att sedan dricka, för många av oss är detta lika självklart som att solen går upp imorgon. Hur är det då för de idag 650 miljoner människor som idag saknar rent dricksvatten? Många familjer låter sina barn gå till sjöar eller ”vattenhål” för att hämta vatten. Vattnet måste kokas för att få bort bakterier, dock innehåller sjö och flodvattnet sediment som inte försvinner vid kokning, det får till följd att många vuxna dör i tidig ålder p.g.a. njursvikt. Bristen på rent vatten är världsomspännande!
Av det vatten som finns på planeten är bara 1 % är färskvatten. Vi måste ta hand om det vattnet och ge fler rätten till ett glas vatten, utan risk sjukdomar.
Vårt projekt, som startat i Rwanda, det lilla landet vid ekvatorn med sin hemska nutidshistoria - folkmorden i början av 1990-talet och sedan en president som med insikt fått landet att enas och jobba som ett team, ett land många i Central och Öst Afrika idag ser som en förebild. Detta gröna frodiga land, där 90 % av människorna försörjer sig på jordbruk,.
I Rwanda fick vi möjligheten att starta upp ett pilotprojekt tillsammans med vattenmyndigheten WASAC (Water & Sanitation corp.) Tillsammans bestämde vi lämpliga platser och Piloten kunde starta.
Snabbt spred sig ryktet och den internationella hjälporganisationen WaterAid kontaktade oss, redan vid vårt första möte blev det konstaterat att vår lösning kommer att rädda liv samt höja landens hela infrastruktur.
Den 16 mars 2017 firades ”The Water Day”. Tillsammans med WaterAid fick vi visa vår lösning på hälsocenter och skolor. En barnmorska på det lokala sjukhuset kom fram till oss, vi såg lyckan i hennes ögon när hon drack utav vattnet – ”Now I don’t need to be concerned about not having clean water in the delivery room, thank you!”
För oss är det en självklarhet att sjukhus och BB alltid har rent vatten, så är det inte i Rwanda där hämtas vatten ur en tank för att sedan kokas. Detta gäller inte bara landsbygden, utan även i regionhuvudstäder med sina 50–60 tusen invånare. Rwanda är nästan lika stort som Småland och har ca 11 miljoner innevånare, detta sätter lite perspektiv på hur svår situationen är och detta är, som jag nämnde tidigare, ett land i framkant. Grannländerna ser Rwanda som stark förebild. Hur ser det ut i resten av Afrika eller för den delen hur ser det ut i resten av världen med tillgången av rent vatten?
Om vi trampar i en pöl svär vi till och vi blir blöta om skon, detta vatten dricker barn i utvecklingsländer!
Många gånger har det känts hopplöst, men då ser vi dessa barn vi får vara med och ge dem ett bättre liv, fritt ifrån sjukdomar som sprids med vattnet och kvinnorna som inte behöver lägga all sin tid på att samla ved och koka vatten, känns varje minut meningsfull!
Vi har kommit långt, dock är det fortfarande en lång väg kvar att vandra. Problemet kommer inte vara löst under vår generation, men vi har skapat en nyckel, nu skall vi fortsätta utveckla och hjälpa fler människor – dem som är mest utsatta!
Rent vatten skall inte vara lyxkonsumtion, utan en mänsklig rättighet!

Share this content.