Ambulansinredningar

Ambulansbyggaren EuroLans hade tagit fram idéskisser till hur framtidens ambulans kan se ut invändigt. Kundens fråga till Safeman var om vi på tre månader kunde göra idéerna till verklighet. Efter konsultation med konstruktörer och verktygsmakare svarade vi ja och projektet var igång.

Kompletta ambulansinredningar på kort tid

Safeman tog utmaningen och producerade på kort tid kompletta ambulansinredningar. Mer än 30 formningsverktyg togs fram, detaljer provformades och passades in och inom utsatt tid kunde första fordonet göras klart och presenteras på en mässa. Efter detta har ytterligare ambulansmodeller tagits fram på motsvarande sätt.

Share this content.