Vakuumformning

Vid vakuumformning används värme och vakuum för att forma en termoskiva på ett verktyg som har en skapande halva. På så sätt kan vi tillverka komplicerade former i ett moment, vilket sparar både energi och pengar.

Vakuumformade produkter är formstabila och metoden mycket konkurrenskraftig för både stora och små plastdetaljer. Tillverkningsprocessen har en begränsad miljöpåverkan då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller medför några skadliga utsläpp. Överblivet material kan återanvändas till 100 procent.

Share this content.